315 Babysitters in regio Beez (5000)

Om tijdens je uitstappen ‘s avonds zich bezig te houden met je kinderen, kan je rekenen op de meerderheid van de 316 Sitters uit Beez.

Babysitters in regio Lives-sur-Meuse | Bouge | Loyers | Erpent | Boninne

Sorteren op:
Sorteren op:
Justine B. , kinderoppas 5000 Beez

Justine B. (20 jaar)

3 babysittings
5
1 Reviews
Ik ben een serieuze, geduldige en ervaren jonge student. Ik hou van kinderen. Ik ben beschikbaar in het weekend, op feestdagen en 's avonds tijdens de week. Er is geen probleem met reizen.
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Je suis une jeune étudiante sérieuse, patiente et avec de l'expérience. J'adore les enfants. Je suis disponible le week-end, les vacances ainsi que les soirées en semaine. Il n'y a aucun souci pour les déplacements.
Babysitter Beez
Soorten opvang: Babysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Nederlands, Engels
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Émilie D. , oppas 5000 Beez

Émilie D. (21 jaar)

2 babysittings
5
1 Reviews
Hallo, mijn naam is Emily, ik ben 20 jaar oud en ik ben een student in de politieke wetenschappen, ik zal blij zijn om uw kinderen te babysitten! Aarzel niet om mij te contacteren!
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans et je suis étudiante en sciences politiques.Je garderai vos enfants avec grand plaisir !N'hésitez pas à me contacter !
Babysitter Beez
Soorten opvang: Babysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Engels, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling

Welke zijn de beschikbare oppassen uit mijn regio ?

  • Duid in de app aan welke data en welke uren je een Sitter nodig hebt.
  • Geef vervolgens je adres en de verdienste van de oppas, het aantal kinderen die opvang nodig hebben en de leeftijd van het jongste kind.
  • Indien je dit wenst, kan je ook aanduiden of je cash of rechtstreeks via de app wilt betalen, bijvoorbeeld.
  • Er wordt je een lijst voorgesteld van alle babysitters uit jouw regio die voldoen aan je eisen.

Babysitters in regio Champion | Jambes | Maizeret | Namen | Marche-les-Dames
Virginie C. , oppas 5000 Beez

Virginie C. (31 jaar)

2 babysittings
5
2 Reviews
Met een feilloos koud bloed geef ik nooit toe aan paniek. Uw kinderen zijn in goede handen. Ik weet hoe ik een luier verwisselen, een huis schoonhouden en koken (evenwichtige maaltijden en desserts zoals taarten, pannenkoeken, etc.). Ik heb geen kinderen, maar ik ben al een tijdje een peettante, bijna twee jaar oud. Ik hou van bordspellen, verhalen vertellen en ik zal niet aarzelen om met je kinderen te zingen (ik ben ook zangeres - The Voice Belgium seizoen 5).
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Avec un sang froid à toute épreuve, je ne cède jamais à la panique. Vos enfants sont entre de bonnes mains.
Je sais changer une couche, maintenir une maison propre et cuisiner (repas équilibrés et desserts comme cakes, crêpes, etc.).
Je n'ai pas d'enfants mais suis marraine d'un petit bout de près de deux ans.
J'aime les jeux de société, raconter des histoires et je n'hésiterai pas à chanter avec vos enfants (je suis aussi chanteuse - The Voice Belgique saison 5).
Babysitter Beez
Vaardigheden: LeerkrachtTaalbegeleidingZieke kinderen 10 meer
Soorten opvang: Babysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Nederlands, Engels
Motorvoertuig
Beoordelingen (1)
Heel mooi en volgens de meisjes zingt ze heel goed. Zeer goed contact met kinderen!
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Très gentille et d'après les filles, elle chante très bien. Très bon contact avec les enfants !
Zie alle beoordelingen
Sarah B. , oppas 5000 Beez

Sarah B. (22 jaar)

1 babysittings
Hallo! Hier is de beschrijving van mij:) Ik ben een geduldig, serieus en verantwoordelijk persoon. Ik ben beschikbaar in Brussel en tijdens de feestdagen in Brussel en Namen, maar je moet me dat van te voren laten weten zodat ik mijn reizen kan plannen. Ik heb enige kennis van het Nederlands, Engels en Arabisch. Ik heb een graad in muziektheorie, piano, zowel in het zwemmen als in de klassieke dans. Ik heb ook een EHBO-diploma. Ik ben een artistiek persoon en zit in mijn tweede studiejaar aan La Cambre in de animatiefilmoptie. Ik heb al de gelegenheid gehad om voor groepen kinderen te zorgen door in een sportclub te hebben gewerkt. Mijn taak was om ze de hele dag lang te verzorgen door het organiseren van verschillende activiteiten. Deze laatste werden ook aangepast aan hun leeftijd, omdat er verschillende groepen waren, afhankelijk van hun leeftijd. Omdat sommige groepen kleiner waren, moesten ze worden vervangen in geval van een "klein ongeval" en moesten ze een dutje doen. Op persoonlijk vlak zorg ik soms voor kinderen van vrienden en familie voor langere tijd. Ik ben in staat om in hun behoeften te voorzien, hen te helpen met hun huiswerk, voedsel te bereiden, en als ze nog jong zijn, hen te helpen met hun toilet en hen 's avonds naar bed te brengen. Ik kan ze ook begeleiden of buitenshuis ophalen. Dit jaar zorgde ik voor twee schattige kleine meisjes van wie de moeder via BSIT contact met mij had opgenomen. Ik moest ze twee keer per week van school halen, douchen, voeden en naar bed brengen als de ouders later aankwamen. In de vrije tijd hebben we ons beziggehouden met verschillende activiteiten. Dat is wat mij betreft kort, maar je weet er meer over als je met mij gaat babysitten:)
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Bonjour!

Voici la description me concernant :)

Je suis une personne patiente, sérieuse et responsable.

Je suis disponible sur Bruxelles et pendant les vacances sur Bruxelles et Namur mais il faut me prévenir à l’avance pour que je puisse prévoir mes déplacements.

J'ai des notions en néerlandais, en anglais et en arabe. Je possède un diplôme en solfège, en piano, en natation ainsi qu'en danse classique. J'ai également un diplôme de secourisme. Je suis quelqu'un d'artistique et suis ma deuxième année d'études à la Cambre dans l'option cinéma d'animation.

J'ai déjà eu l'occasion de m'occuper de groupes d'enfants en ayant travaillé dans un club sportif. Mon travail consistait à m'occuper d'eux l'ensemble de la journée en organisant différentes activités. Ces dernières étaient également adaptées à leur âge puisqu'il existait différents groupes en fonction de celui-ci. Comme certains groupes comportaient de plus petits, il fallait les changer en cas de \"petit accident\" et leur prévoir un temps de sieste.

Au niveau personnel, je m'occupe parfois d'enfants d'amis à la famille sur de plus longues périodes. Je suis capable de répondre à leurs besoins , de les aider dans leurs devoirs, de préparer à manger, et s'ils sont encore petits d'aider à leur toilette ainsi que les coucher en soirée. Je peux également les accompagner ou les rechercher en dehors de la maison.

Cette année je me suis occupée de deux adorables petites filles dont la maman m’avait contactée au travers de BSIT. Je devais aller les chercher à l’école deux fois par semaine,les doucher, leur donner à manger et les coucher lorsque les parents arrivaient plus tard. Nous occupions le temps libre avec différentes activités.

Voilà en ce qui me concerne brièvement, mais vous en saurez d'avantage au gré des baby-sitting en ma compagnie :)
Babysitter Beez
Vaardigheden: Sport & Vrije tijdArtistieke activiteitenHulp met huiswerk 13 meer
Soorten opvang: Kinderopvang op reisKinderdagopvangBabysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Engels, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Mathilde L. , babysit 5000 Beez

Mathilde L. (25 jaar)

Ik ben in juni 2018 afgestudeerd aan de medische school en heb besloten om een sabbatical year te nemen, dus ik ben vrij om te babysitten. Ik was een aantal jaren koboldeleider en ik heb een zeer goed contact met kinderen. Ik ben een verantwoordelijk, eerlijk en dynamisch persoon.
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
J’ai été diplômée de médecine en juin 2018 et j’ai décidé de prendre une année sabbatique, je suis donc libre pour des babysittings. J'ai été chef lutins pendant plusieurs années et j'ai un très bon contact avec les enfants.
Je suis quelqu’un de responsable, honnête et dynamique.
Babysitter Beez
Vaardigheden: Eerste hulpZieke kinderenHet Bad geven 4 meer
Soorten opvang: Aanwezigheid na schoolBabysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Nederlands, Engels
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Alexandre M. , babysitter 5000 Beez

Alexandre M. (19 jaar)

Hallo, ik ben nieuw in Namen. Ik ben een eerstejaars student bij HEPN in hotelmanagement. Het is normaal dat je je afvraagt waarom ik een studentenjongen mee zou nemen! Ik zou u antwoorden dat ik als kind ben opgegroeid naar het zomerkamp, scouts, etc....... Sindsdien ben ik opgegroeid en het is al meer dan 3 jaar geleden dat ik besloot om mijn opleiding als animator bij Vacances Vivantes te volgen. Naast deze opleiding heb ik een BEPS (Europees octrooi voor eerste hulp). Deze twee diploma's hebben mij in staat gesteld om nog meer deuren te openen in het vermaak dat ik tijdens de schoolvakanties doe. Omdat ik graag voor kinderen zorg, stel ik voor om uw kind(eren) tijdens uw afwezigheid te begeleiden. Gespecialiseerd voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Begrijp alstublieft dat ik voor een kwaliteitsgarantie wanneer de dienst wordt verleend, zal weigeren om voor kinderen jonger dan 5 jaar te zorgen. Heb een leuke dag en hoop je hooguit tot ziens te zien☺
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Bonjour, je suis nouveau à Namur. Je suis etudiant en premiere année à l'HEPN en gestion hoteliere.
Il est normal que vous vous demandez pourquoi je prendrais un étudiant garçon !? Je vous répondrais que depuis que je suis enfant j'ai grandi en allant en camp de vacances, scouts, etc... Depuis j'ai grandi et il y a déjà plus de 3 ans que j'ai décidé de faire ma formation d'animateur à Vacances Vivantes. En plus de cette formation j'ai un BEPS (Brevet Européen des Premiers Secours). Ces deux diplômes m'ont permis de m'ouvrir encore plus de porte dans l'animation que je pratique lors des vacances scolaires. Aimant m'occuper d'enfant je me propose de surveiller votre ou vos enfant(s) lors de vos absences. Étant spécialisé pour les enfants de 5 à 16 ans. Merci de comprendre que pour un gage de qualite quand au service fourni je refuserai de m'occuper d'enfants plus petit que 5 ans.

Bonne journee en espérant se voir au plus vite☺
Babysitter Beez
Vaardigheden: Eerste hulpNachtdienstSport & Vrije tijd
Soorten opvang: Aanwezigheid na schoolKinderopvang op reisBabysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Anaïs T. , kinderoppas 5000 Beez

Anaïs T.

Ik neem openbaar vervoer.
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Je me déplace en transport en commun.
Babysitter Beez
Soorten opvang: Babysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Whuida M. , babysit 5000 Beez

Whuida M. (21 jaar)

Belgische student in boekhouding. Ik luister naar het verzoek van de ouder(s). Ik rook niet. Altijd op zoek naar het geringste gevaar, altijd klaar om de kinderen te helpen en altijd een oogje in het zeil te houden. Geavanceerde kennis van Engels en Nederlands. Goed in wiskunde, Frans en economie. Speelt graag met kinderen, kan veel sporten (voetbal, basketbal, badminton, etc.), en dit ondanks mijn bouw. Ik heb 12 jaar karate gedaan en veel resultaten behaald in wedstrijden. Ze hebben niets te vrezen met mij. Flexibel schema volgens mijn cursussen.
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Etudiant Belge en comptabilité.

Je suis à l'écoute de la demande du/des parent(s). Je ne fume pas. Toujours à l'affût du moindre danger, toujours disposé auprès des enfants, et garde toujours un oeil sur eux.

Connaissance avancée en Anglais et en Néerlandais. Bon en mathématiques, en Français et en économie.

Aime jouer avec les enfants, peut pratiquer plusieurs sports (foot, basketball, badminton, etc), et celà, malgré ma corpulence.

J'ai fait 12ans de karaté ainsi que de nombreux résultats en compétitions. Ils n'ont rien à craindre avec moi.

Horaire flexible en fonction de mes cours.
Babysitter Beez
Vaardigheden: TaalbegeleidingAnimatiesHulp met huiswerk 16 meer
Soorten opvang: Aanwezigheid na schoolBabysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Engels, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Maria C. , kinderoppas 5000 Beez

Maria C.

Ik kan me verplaatsen in Namen in Brussel, knielen, ottignies, jodelen! Geen probleem! :) Ik ben opgeleid als animator en heb mijn certificaat behaald zodat ik weet hoe om te gaan met kinderen. Daarnaast had ik onlangs nog een broertje dat nu 3 maanden oud is. ( ja ik heb er 18 en dat maakt een gat tussen ons 2 maar ik ben als zijn 2e moeder. :) daar ga je naartoe
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Je peux me déplacer sur Namur Bruxelles, gembloux, ottignies, jodoigne ! Pas de problème pour ça ! :) jai fais une formation d'animatrice et j'ai eu mon brevet donc je sais m'y faire avec des enfants. De plus j'ai récemment eu un petit frère qui a 3mois maintenant. ( oui j'en ai 18 et ça fait un écart entre nous 2 mais je suis comme sa 2eme maman. :) voilà voilà
Babysitter Beez
Soorten opvang: Aanwezigheid na schoolKinderopvang op reisBabysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling
Blanche M. , babysit 5000 Beez

Blanche M. (20 jaar)

Als student diergeneeskunde aan de Universiteit van Namen ben ik op zoek naar een manier om wat zakgeld te verdienen. Ik ben 20 jaar oud en in het laatste jaar van mijn bacheloropleiding 😊 Ik heb gemakkelijk contact met kinderen, ze komen van nature naar mij toe. Ik ben zachtaardig met hen, maar ik weet hoe ik mezelf te laten horen in geval van ongehoorzaamheid of onzin. Ik probeer hen altijd uit te leggen waarom ze niet zouden moeten doen wat ze deden als ze iets doms doen. Ik ben een beetje ouderwets en geef de voorkeur aan bordspellen, sport en buitenspelen op schermen. 😉 Ik ben elke dag van de week beschikbaar, behalve op donderdag als ik een handbaltraining heb gevolgd. Als ik vooraf op de hoogte ben gebracht, kan ik op donderdag en zelfs in het weekend gratis zijn. (/!♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.) Voor meer informatie, neem contact met mij op via deze applicatie!
Automatisch vertaald –zie originele tekst Automatisch vertaald –zie originele tekst
Étudiante en médecine vétérinaire à l'université de Namur, je cherche un moyen de me faire un peu d'argent de poche. J'ai 20 ans et je suis en dernière année de mon bachelier 😊
J'ai le contact facile avec les enfants, ils ont tendance à venir naturellement vers moi. Je suis douce avec eux mais je sais me faire entendre en cas de désobéissance ou de bêtises. J'essaye toujours de leur expliquer pourquoi ils ne devraient pas faire ce qu'ils ont fait si ils font une bêtise.
Je suis un peu vieux jeu et privilégierai les jeux de société, le sport et les jeux d'extérieur aux écrans. 😉
Je suis disponible tous les jours de la semaine sauf le jeudi où j'ai entraînement de handball. Si on me prévient à l'avance je peux me libérer le jeudi et même le weekend. (/!\\ j'ai match tous les week-ends et mes disponibilités vont dépendre de ça)
Pour plus d'informations, contactez moi via cette application !
Babysitter Beez
Vaardigheden: university-studentAfterschoolSport & Vrije tijd 6 meer
Soorten opvang: Aanwezigheid na schoolBabysitters
Aanvaard de betalingen via de app
Frans, Engels, Nederlands
Motorvoertuig
Voor het ogenblik nog geen beoordeling

Babysitters dichtbij

Skill:
Age:
resetten
Wil je Sitters vinden die aanbevolen worden door je vrienden?

Hoe vind je een goede babysitter ?

Want bij het vinden van een persoon waarop je kan vertrouwen is er niets beter dan mond-tot-mondreclame, Bsit is dé babysitting applicatie die je nodig hebt. Door de applicatie te gebruiken, verkrijg je een selectie van onze babysitters die dicht bij jou wonen en die aan jouw eisen voldoen en je kunt de opmerkingen die mama’s en de papa’s (misschien wel mensen die je kent) omtrent hun voorgaande ervaringen hebben gepubliceerd.

Je kind heeft hulp nodig met het afwerken van haar of zijn huiswerk ? Je bent op zoek naar en hebt nood aan iemand die je kind begeleidt naar de academie ? Het merendeel van de babysitters voert dit soort taken uit.

1
Ontdek babysitters bij u in de buurt
2
Download de app
3
Contacteer de babysitters via de app
Download Bsit