Uw Sitter verklaren

Betreffende Sociale Zekerheid: Sinds 1/10/2014 zullen een aantal prestaties van intellectuele aard zoals kinderoppas worden beschouwd als huispersoneel dat niet aan de RSZ moet worden onderworpen voor zover deze 3 voorwaarden in acht worden genomen:

Betreffende de Belastingen: Het is jouw verantwoordelijkheid om de verworven inkomsten te verklaren, Bsit doet het niet voor jouw.