A. Een babysitting vinden

Hoe werkt Bsit voor de babysitters?

Hoe een verzoek ontvangen en aanvaarden?

Wat op de dag zelf?

Is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de ouders en hen mijn diensten aan te bieden, zoals op andere websites?

Neen. Op Bsit zijn het de ouders die het initiatief nemen en aan zet zijn. Deze manier van werken bespaart u alle onnodige moeite om uzelf kandidaat te stellen, terwijl u niet zeker bent dat er nood is aan babysitting. Het volstaat om uw profiel te creëren (liefst zo volledig mogelijk), uw voorkeuren kenbaar te maken en verzoeken af te wachten.

Teneinde uw kansen op het doen van babysittings te verhogen kan u uiteraard naast uw kennissen, ook de ouders bij wie u gewoonlijk gaat babysitten introduceren tot Bsit en hen vragen om u aan hun favorieten toe te voegen.

Eens dit gebeurt is, is het voor Bsit gemakkelijk om uw profiel op verschillende locaties naar voren te schuiven. Uw zichtbaarheid neemt hierdoor enorm toe en zodoende verhoogt u op significante wijze uw kansen om verzoeken binnen te krijgen.

Wat als ik babysitting verzoeken ontvang aan te lage prijzen of voor een tijdstip waarop ik niet beschikbaar ben?

Het staat u vrij om een verzoek te weigeren. Een verzoek kan omwille van twee redenen worden geweigerd, ofwel bent u "Niet geïnteresseerd" ofwel bent u "Niet beschikbaar".

Teneinde misverstanden te vermijden wordt u weliswaar niet langer opgenomen in de lijsten van andere ouders die voor datzelfde tijdstip een babysitting willen boeken, indien u aangeeft dat u niet beschikbaar bent.

Bsit werkt aan de mogelijkheid om weldra ook dagelijks uw beschikbaarheden te kunnen aangeven in een kalender en zodoende op uw planning afgestemde verzoeken te ontvangen. Like alvast onze Facebook-pagina om op de hoogte te worden gehouden van verdere ontwikkelingen.

Kan ik contact opnemen met de ouder alvorens een babysitting te aanvaarden om vragen te kunnen stellen en elkaar beter te leren kennen?

Ja, en we raden u dit ook ten stelligste aan! Graag benadrukken we dat chatten met de ouder(s) te allen tijde kan! De ouder kan u opbellen van zodra u uzelf heeft opgegeven als beschikbare babysitter. Nadat uw voorstel werd aanvaard, wordt u eveneens in de mogelijkheid gesteld om telefonisch contact op te nemen met de ouders.

De contactdetails en de standaard procedures kunnen worden geraadpleegd via het detail van de babysitting.

Hoe contact opnemen met de ouder bij vertraging of annulatie van de babysitting?

Contact opnemen met de ouder via het detail van de babysitting kan te allen tijde.

Belangrijk is, indien u belet bent om aanwezig kan zijn, de ouder(s) op voorhand te verwittigen en vervolgens de babysitting te annuleren, zodat hij of zij alsnog een andere babysitter kan vinden.

Wat als ik een babysitting annuleer?

Indien de babysitting nog niet werd bevestigd door de ouder(s), kan u uw voorstel eenvoudigweg intrekken. Daarom is het belangrijk om uzelf slechts als babysitter op te geven indien u er zeker van bent dat u aanwezig zal kunnen zijn.

Als de babysitting reeds werd bevestigd door de ouder(s), kan u de babysitting desgewenst annuleren. Belangrijk om te weten is dat u in dit geval niet meer als "beschikbaar" zal verschijnen voor andere babysittings binnen deze tijdspanne. De ouder zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de annulatie. Teneinde het geleden ongemak tot een minimum te beperken en zodoende frustraties te vermijden is het wenselijk de ouder ook op voorhand te verwittigen zodat hij of zij een andere babysitter kan vinden.

De ouders hebben de avond zelf via de app betaald, maar ik heb nog steeds niets ontvangen?

Gelieve te controleren of u de bevestigingsmail voor de betaling goed ontving na afloop van de babysitting.

Er dient gemiddeld 7 werkdagen* te worden gerekend alvorens het bedrag op uw rekening is gestort. Als deze termijn is verstreken, gelieve te verifiëren of de ouder niet op "Contant" heeft gedrukt op het betalingsscherm. (Raadpleegbaar via uw Historiek.)

Aarzel uiteraard niet om ons bij problemen te contacteren op support@bsit.com.

Een babysitting verschijnt als zijnde "aan de gang", maar de babysitting is nochtans afgelopen?

De ouder is waarschijnlijk vergeten om op de knop "Stop" te drukken na afloop van de babysitting. De ouder kan hiervan op de hoogte worden gebracht via de Bsit-chat of per telefoon.

Indien de ouder niet reageert, zal de babysitting automatisch 12 uur na de voorziene afloop worden stopgezet.

Als u met de ouder had afgesproken om de betaling via bankkaart te laten verlopen, gelieve contact met hem of haar op te nemen.

De ouder zal zelf de begin- en einduren van de babysitting dienen aan te passen en de betaling via bankkaart in het selectiemenu dienen aan te geven.

Als de ouder niet reageert of de babysitting automatisch wordt stopgezet, ondanks overeengekomen om de betaling via bankkaart te doen, aarzel dan niet om ons te contacteren op support@bsit.com.

Ik ben al een aantal weken ingeschreven maar heb nog steeds geen verzoeken ontvangen, is dit normaal?

Bsit is een vrij recente applicatie en in volle opmars! Daar Bsit nieuw op de markt is en nog niet overal bekend is, is er traditioneel in bepaalde zones wat tijd nodig om ingeburgerd te raken. Mond-op-mond reclame doet echter zoals steeds zijn werk en uit de cijfers blijkt alvast dat meer en meer ouders met de applicatie bekend raken. Nog wat geduld, de toekomst ziet er alvast veelbelovend uit!

In tussentijd raden wij u alvast aan om uw profiel zo goed mogelijk te vervolledigen om de kans te vergroten dat u uitnodigingen gaat ontvangen:

Aarzel uiteraard niet om Bsit aan de ouders uit uw kennissenkring te introduceren. Zo steunt u ons, nu en in de toekomst!

Ik heb me zonet ingeschreven, maar ik zie de ouders niet?

Op Bsit zijn het de ouders die de verzoeken versturen.

Deze manier van werken bespaart u alle onnodige moeite om uzelf kandidaat te stellen, terwijl u niet zeker bent dat er nood is aan babysitting. Het volstaat om uw profiel te creëren (liefst zo volledig mogelijk), uw voorkeuren kenbaar te maken en verzoeken af te wachten. De ouders nemen rechtstreeks contact met u op!

B. Mijn profiel als babysitter beheren

Hoe mijn profiel en voorkeuren vervolledigen / beheren?

Voor uw profiel:

Voor uw voorkeuren:

Dien ik een bewijs van goed gedrag en zeden te bezorgen?

Neen. Diploma's/opleidingen en ervaringen zijn een must en hoe gedetailleerder u zich voorstelt, des te meer vertrouwen ouders zullen hebben in uw profiel en geneigd zullen zijn voor u te kiezen.

Hoe kan ik mijn bankgegevens bijwerken?

Via uw profiel (klik op "Rekeningnummer").

Waarom mijn IBAN-nummer doorgeven? Wie kan dit raadplegen?

Het invoeren van uw IBAN-nummer staat de ouders toe de betaling van uw babysittings via bankkaart (via de app) te laten verlopen.

Bsit kan uw bankgegevens niet raadplegen. Deze zijn gecodeerd en worden in alle veiligheid bewaard door onze partner Stripe. (Uw privacy is m.a.w. gegarandeerd.)

Waarom mijn adres en huidige locatie delen met Bsit?

Teneinde babysittings in uw buurt naar voren te kunnen schuiven en u steevast op de eerste rij te plaatsen, is het noodzakelijk om uw adres te delen.

Dit staat ons toe om u bij het instellen van uw profiel onmiddellijk het adres op te geven waar u zich bevindt. Zelf uw adres opgeven is dus niet nodig.

Kan ik twee/meerdere adressen ingeven?

Ja! U kunt een tweede adres toevoegen bij uw 'Voorkeuren' en uw beschikbaarheid per dag en per adres aangeven. U zult alleen uitnodigingen ontvangen voor de adressen en momenten waarop u wilt.

Wie kan mijn adres zien?

Niemand kan uw persoonlijke gegevens raadplegen.

De ouder krijgt slechts een idee van de afstand in vogelvlucht tussen uw en zijn adres. (Uw privacy is m.a.w. gegarandeerd.)

Als de ouder u na afloop van de babysitting naar huis dient te brengen, kan u hem of haar uw adres doorgeven via chat of telefoon. Uiteraard kan dit ook op de dag zelf worden bezorgd.

Wie kan mijn telefoonnummer en e-mail raadplegen?

Uw telefoonnummer wordt voor de ouder slechts zichtbaar zodra u uzelf heeft opgegeven als babysitter. Nadat uw voorstel werd aanvaard door de ouder(s), wordt u eveneens in de mogelijkheid gesteld om telefonisch contact op te nemen met de ouders.

De ouders hebben nooit toegang tot uw e-mailadres.

Kan ik mijn beschikbaarheden ergens ingeven?

U zal uw beschikbaarheden binnenkort via uw Voorkeuren kunnen ingeven in een kalender. Zo ontvangt u slechts verzoeken voor babysittings op de door u opgegeven data.

Like alvast onze Facebook-pagina om op de hoogte te worden gehouden van de verdere ontwikkelingen van Bsit!

Ik zou graag gedurende enige tijd geen verzoeken ontvangen, wat moet ik hiervoor doen?

U kan verzoeken desactiveren via het scherm "Voorkeuren", dat via het Menu (icoon linksboven) kan worden geraadpleegd. De knop "Ik ben beschikbaar" staat u toe uw status opnieuw te wijzigen. U ontvangt echter geen verzoeken zolang uw profiel op "Onbeschikbaar" is ingesteld.

U kan zich ook van de applicatie afmelden via uw profiel. Zodra u afgemeld bent, wordt u beschouwd als zijnde "Onbeschikbaar".

Hoe mijn account verwijderen?

Het volstaat om via uw Voorkeuren uw profiel op "Onbeschikbaar" in te stellen, u af te melden en ons een e-mail te versturen naar support@bsit.com. Gelieve hierbij ook uw telefoonnummer op te geven.

Hoe verwijder ik mijn profiel?

Het verwijderen van het profiel is mogelijk via de app zelf. Hiervoor:

In overeenstemming met de geldende wetgeving worden de gegevens definitief binnen de maand verwijderd. (Het is ook mogelijk via de "Beschikbaarheden" in de app de uitnodigingen uit te schakelen!)

Laat het ons zeker weten indien er een precieze reden is voor deze uitschrijving via support@bsit.com. We hopen elkaar echter in de toekomst weer op Bsit te zien! ;-)

C. Scores en Statistieken

Waar vind ik het overzicht van mijn babysitting terug?

Via uw Historiek die zich in het Menu (icoon linksboven) bevindt.

U ontvangt ook een bevestigingsmail zodra de babysitting werd stopgezet en betaald.

Kan ik statistieken m.b.t. mijn scores en babysittings raadplegen?

Ja. Statistieken m.b.t. uw geleverde prestaties kan u terugvinden via het scherm "Score" in het Menu.

Waarom dien ik de ouder een score te geven?

Dit staat ons toe te bepalen hoe de babysitting verliep en onze dienstverlening te verbeteren waar mogelijk.

Momenteel overwegen we ook de mogelijkheid om deze anonieme aanbevelingen zichtbaar te maken voor andere babysitters, dit met als doel nog meer vertrouwen in te boezemen.

Waar kan ik een score geven?

Via uw Historiek, die zich in het Menu (icoon linksboven) bevindt. Een notificatie ter uwer info verschijnt eveneens teneinde u te informeren omtrent de nog niet opgegeven scores van de voorbije babysittings.

Waar kan ik mijn gemiddelde score terugvinden?

Deze is raadpleegbaar via uw Score, die zich in het Menu (icoon linksboven) bevindt. Zodra u drie geëvalueerde babysittings op uw scorebord heeft, wordt de gemiddelde score berekend en zal u die hier zien verschijnen.

Waar kan ik de score terugvinden die de ouder mij gaf?

Momenteel kan u slechts uw gemiddelde score raadplegen via het scherm "Score".

D. De Bsit Spaarpot

Hoe werkt de Bsit Spaarpot?

De Bsit Spaarpot laat toe om je inkomsten van je sittings om te zetten in bonnen met een hogere waarde. Hoe werkt dit in de praktijk:

> Een ouder betaalt je via de app (bv.: 45€)

> Ofwel doe je niets en wordt het geld op je bankrekening gestort binnen de 7 dagen

> Ofwel hou je het in je Bsit Spaarpot en kan je het inruilen voor een cadeau met een hogere waarde in de Shop (bv.: een aankoopbon van 60€, dus een voordeel van 15€)

De Spaarpot is beschikbaar voor Sitters die een Bsitter Certificaat hebben (meer info). Ben je al Bsitter? Richting Shop om er alle aanbiediengen te ontdekken!

Wat is het verschil tussen Inkomsten, Bonussen en Sitties?

Inkomsten: zelfstandig naamwoord, meervoud - Geld verdiend dankzij een Sitting en betaald via de app. Dit geld zal op je bankrekening gestort worden binnen de 7 dagen behalve als je beslist om dit bedrag in je Spaarpot te steken om daarna op de Bsit Shop te gebruiken. Bv.: "Ik steek 45€ van mijn Sitting van gisteren in mijn Spaarpot, daarna kan ik dit bedrag omruilen voor een bon met een hogere waarde in de Shop!"

Bonus: zelfstandig naamwoord, enkelvoud - Bedrag om je te belonen voor bepaalde acties de je ondernam op de app (een uitdaging gewonnen, een nieuwe ouder geactiveerd, …). Je kan Inkomsten, Bonussen en Sitties combineren in de Shop. Een Bonus kan echter niet op je bankrekening gestort worden. Bv.: "Ik heb 50€ inkomsten en een bonus van 10€ in mijn Spaarpot. Ik kan hiermee een cadeau van 60€ uit de Shop kiezen."

Sitties: zelfstandig naamwoord, meervoud - Beloningen verdiend door het gebruik van de app (profiel invullen, goede ratings ontvangen...). Bv: "Ik heb Bsit helemaal onder de knie en heb dus een pak Sitties. Ik kan deze inruilen voor cadeaus in de Bsit Shop!"

Hoe lang kan ik mijn Inkomsten in mijn Spaarpot bewaren?

Je inkomsten kunnen 90 dagen maximum in je Spaarpot blijven. Dat laat je toe om inkomsten van meerdere sitting bij elkaar te sparen voor een cadeau of aankoopbon met een grotere waarde dan je huidig budget. Na 90 dagen zullen je inkomsten automatisch op je bankrekening gestort worden.

Uiteraard kan je ook je inkomsten op elk moment zelf overschrijven naar je bankrekening.